Hardgroen

Hardgroen is de projectgroep die zich bezighoudt met de planontwikkeling van het voorterrein: de bouw van het nieuw te bouwen paviljoen door architect Paulien Bremmer en het landschapontwerp door landschapsarchitecten BOOM Landscape.

Uitgangspunten voor deze planontwikkeling en visievorming waren het ‘Toekomstonderzoek Nieuw en Meer’, een zelfonderzoek naar het ethos van Nieuw en Meer, uit 2010 opgesteld door Stad BV en ‘Verkenningen N+M’, de inventarisatie van wensen van de huurders gebundeld in 2018.

 Projectgroep Hardgroen kent een brede samenstelling: naast een afvaardiging vanuit het bestuur van huurdersvereniging Niks Minder en Stichting Nieuw en Meer, zijn het overgrote deel van de commissies ook vertegenwoordigd die, vanwege de aard van de uitvoerende taken waar zij verantwoordelijk voor zijn, raakvlakken hebben met de planvorming.

Contact:

hardgroen@nieuwenmeer.nl