Culturele Stelling van Amsterdam

Manifest

De Culturele Verdedigingslinie van Amsterdam is een beschermende ring in en rondom de stad waarin onafhankelijke creatieve initiatieven, zelfstandige woon- en werkruimtes en vrije culturele ruimtes verenigd zijn.

Amsterdam heeft al lange tijd de reputatie van een "vrije stad" en een "veilige haven" voor kritische denkers, kunstenaars en vrije geesten. Zij brengen vernieuwing, cultuur en avontuur naar de stad en hebben sinds de jaren zestig ongebruikte zones en leegstaande gebouwen in de stad nieuw leven ingeblazen.

Op deze manier is een solide gordel van betaalbare creatieve woon- en werkruimtes ontstaan waar kunstenaars en eigenzinnige geesten niet alleen experimenteren en produceren, maar ook toegankelijke programmering aanbieden voor het publiek.

Maar de positie en betaalbaarheid van deze vrije culturele ruimtes staan ​​onder toenemende druk. Snel stijgende grondprijzen en wereldwijde financiële stromen dreigen Amsterdam mee te slepen in een maalstroom van speculatieve winst en eenzijdige handel. De vrije markt creëert een harde tweedeling tussen rijk en arm, chique en sjofel. Onafhankelijke creatieve initiatieven staan onder druk.

Net zoals de Verdedigingslinie van Amsterdam ooit de stad moest beschermen met een ring van forten en verdedigingswerken tegen ongewenste indringers, richt de Culturele Verdedigingslinie nu een barrière op tegen de sloop en verdrijving van gevestigde culturele ruimtes en biedt bescherming en kansen aan veelbelovende nieuwe initiatieven.

De Culturele Verdedigingslinie van Amsterdam onthult een krachtige kant van de stad die decennialang verborgen is gebleven. De lange Amsterdamse traditie van tegencultuur met zijn randen en scherpe kanten is niet alleen de moeite van het krachtig verdedigen waard, het is ook onmisbaar in het belang van de stad en haar cultuur als geheel.

- Geen culturele stad zonder vrije onafhankelijke culturele productie.

- De Culturele Verdedigingslinie staat voor diversiteit en autonome creativiteit in een open en onverdeelde stad.

- De Culturele Verdedigingslinie van Amsterdam is geen organisatie maar een ring van solidariteit tussen culturele bolwerken en vrije ruimtes.

Deelnemers

ADM

Bajesdorp

Binnenpret

Boekhandel Fort van Sjakoo

de Ceuvel

de Fabriek

Frederik Hendrikschool

Heesterveld Creative Community

Het Domijn

de Inktfabriek

Joe’s Garage

Kostgewonnen

Kunstfort bij Vijfhuizen

NDSM Scheepsbouwloods

NieuwLand

Nieuw en Meer

OCCII Onafhankelijk Cultureel Centrum

OT301

Pakhuis Wilhelmina

Plantagedok

Rijkshemelvaart

Ruigoord

SAUS

‘t Schooltje

Vondelbunker

Vrankrijk

Vrijplaats Singel

W139

Werkgebouw het Veem

WG-terrein

Witte Mus

Woonwerkpand Tetterode

Xpositron

Zaal 100

1800 Roeden


De Culturele Verdedigingslinie is geïnspireerd door het culturele gebruik van de Verdedigingslinie van Amsterdam. Deze ring van forten, verdedigingswerken en magazijnen dateert uit het begin van de 19e eeuw. In tijden van gevaar kon de bevolking erachter schuilen door het land buiten de linie onder water te zetten. De linie is nooit gebruikt, maar wordt nu weer in staat van paraatheid gebracht! 

Pers:

Parool 1 oktober 2018

D66 Amsterdam: Interview met de Culturele Stelling

Stelling van Amsterdam Unesco erfgoed

Contact

info@culturelestelling.amsterdam