Vensters IV | 2018

Artificial by Nature

15|09|18
Romneyloods/ Voorveld,  Oude Haagseweg t. o. 51,  Amsterdam

Hans Scholten (NL) & Rini Hurkmans (NL)

‘DREAMLAND’

 

NL

Het werk van Rini Hurkmans richt zich doorgaans op aspecten van het menselijke (met terugkerende begrippen als verlies, veiligheid, medeleven en troost) en de verschillende culturele interpretaties die daaraan gegeven worden.

Hans Scholten houdt zich in zijn werk al jaren bezig met het toekomstige beeld van de wereldwijde verstedelijking, waarin hij zich concentreert op de effecten van chaos, entropie en fragmentatie.

Een basis tot samenwerking vonden zij eerder in 2011, toen ze de verschillende manieren waarop zij een stad beleven samenbrachten in de installatie Shared and Divided.

 

Voor de ééndagstentoonstelling bij Vensters IV  hebben zij onder de titel Dreamland gekeken wat het absurde beeld kan zijn van het menselijk verlangen naar een ideale maakbare wereld en hoe de mensheid  zichzelf en zijn omgeving  laat inkapselen door dit verlangen en hier zelf slaaf van wordt.

Dreamland is een esthetische zoektocht naar het onverklaarbare, onmeetbare, niet-transparante en het oncontroleerbare in onze nieuwe post-natuurlijke wereld en haar onmogelijke evenwicht.

 

De tentoonstelling Dreamland  was onderdeel van ‘Vensters 2018 – Artifical by Nature’  waarin de groeiende verwevenheid van natuur en technologie centraal stond.
De tentoonstelling werd afgesloten met een maaltijd verzorgd door Beata Franso, Maartje Folkeringa en Dick Goemans.

 

EN

The work of Rini Hurkmans usually focuses on aspects of the human (with recurring notions of loss, safety, empathy, and consolation) and its different cultural interpretations.

For many years, Hans Scholten addresses the future image of the worldwide urbanization within his work. He concentrates on the effects of chaos, entropy, and fragmentation.

A foundation for working together was established in 2011, when they gathered different ways of how they experienced the city in the installation Shared and Divided.

 

For the one day exhibition, Vensters IV, they observed under the title Dreamland what the absurd image of the human desire for an ideal makeable world can be and how humanity encapsulates itself and its environment through this desire and become a slave of it.

The exhibition is an aesthetical quest for the inexplicable, immeasurable, not transparent, and the uncontrollable in our new post natural world and her impossible balance.

Dreamland  was part of the exhibition series ‘Vensters 2018 – Artifical by Nature’.
The meal was provided by Beata Franso, Maartje Folkeringa and Dick Goemans.