Vensters I | PowerPlay

Paul Nassenstein en Pieter W Postma

6|07|19
Romneyloods Nieuw en Meer (Voorveld),  Oude Haagseweg t. o. 51,  Amsterdam

Vensters I is de eerste in een reeks van vier eendagsexposities in 2019 onder de titel Vensters|PowerPlay. Onder deze noemer wordt steeds een tweetal kunstenaars van Nieuw en Meer uitgenodigd om binnen- en buitenruimte met elkaar te verbinden en te reageren op elkaars werk.

View-Master

Paul Nassenstein en Pieter W Postma
Open vanaf 15.00 uur tot 21.00 uur
Muziek tussen 17.00 uur en 19.00 uur

Trio Cosmix
Chris Corstens                saxen/fluit
Makko Coster                 contrabas/stem
Martin van Leusden        drums

De maaltijd wordt rond 18.00 uur geserveerd.
SVP Reserveren lab@nieuwenmeer.nl

De koks zijn: Simone Heijdeman, Eva en David van der Heijden

De tentoonstelling is onderdeel van de tentoonstellingenreeks VENSTERS 2019 ‘PowerPlay’
Meer informatie over VENSTERS 2019

In deze editie van Vensters | View-Master exposeren Paul Nassenstein en Pieter W Postma. In beider werk is er een hang naar absurdisme, narritieve situaties, beweging en de behoefte om op eigen wijze de ruimte naar hun hand te zetten. Dit laatste aspect geldt voor Postma vaak in letterlijke zin door z’n ingrepen in de ruimte zelf d.m.v. grote alles verbindende sculpturen. Nassenstein doet dit meer in een zorgvuldig gecreëerde imaginaire wereld waarin kleine gebeurtenissen plaatsvinden.

Beide kunstenaars combineren op natuurlijke wijze figuratie en abstractie binnen hun beeldtaal waarbij enige ironie en cynisme hen niet vreemd is. Dit aspect vind je ook terug in de titels bij hun werk zoals bijvoorbeeld ‘Dictator met lievelingskonijn’ of  ‘Hij droomde zelfs van asfalt; regenbogen van asfalt’.

In deze presentatie zal Nassenstein twee- dimensionaal werk tonen en Postma ruimtelijk werk. In- en uitzoomen en het laten overlappen van twee invalshoeken die, zoals de titel van de expositie suggereert, samen een geheel vormen dat meer is dan de som der delen is de insteek. De titel van deze eendags–tentoonstelling verwijst verder naar het machtsspel “heer en meester”. Wie heerst, wie bepaalt? Uiteindelijk is dat de kijker.

Iconoclasm, Paul Nassenstein

Iconoclasm, Paul Nassenstein

 

Brexit nr 3 2019, Paul Nassenstein

Brexit nr 3 2019, Paul Nassenstein

 

I Roll Down Dawn, Pieter W Postma

I Roll Down Dawn, Pieter W Postma

 

De Anonieme Havenbaron, Pieter W Postma

De Anonieme Havenbaron, Pieter W Postma