Timo Goosen

High Entrophy

25|09|16
Witte Arena, Nieuw en Meer

 

High Entropy is een term uit de natuurkunde die de onomkeerbare neiging van de natuur naar gelijkmatige verdeling beschrijft.  Toename van entropie betekent een afname van orde in een systeem. De “orde” die de sociale ongelijkheid in de wereld in stand houdt is door mondialisering onhoudbaar geworden. Deze gedachte ligt ten grondslag aan de installatie van Timo Goosen.
Onderdeel van de installatie is een geluidsperformance die Timo Goosen samen met Dirk Bruinsma ontwikkelde.

ontwerp uitnodiging: Melle Hammer

WA 16 Timo Goosen