SPECTRAL PERSPECTIVES

Met Vladimir Grafov, Ogentroost en anderen

29|06|17
Broedplaats Lely,  Schipluidenlaan 12,  Amsterdam

Een indrukwekkende avond met muziek, licht, geluid, geur en smaak van 18:00 tot 23:00.

Het team van artiesten omvat:

  • RaagMala Suite op de verlaagde frequentie 432HZ feat. ODO7 in aroma mix;
  • Mark Van Tongeren, de grenzen van stem en taal uitdagend;
  • Dr. Goldfinger geluidsmanipulatie en veldopnamen;
  • Vladimir Grafov onderdompelende lightscapes;
  • Marynka Nicolai-Krylova instant muziek;
  • Sarod by Avi, introductie van sarod, Indiase luit;
  • Ogentroost; Bloemenkeuken vreugde voor het oog en de tong.

Stel je voor dat je helemaal opgaat in een heldere droom, waarin je zintuigen op scherp staan, waarin je nadenkt over je eigen waarnemingen, ermee jongleert en speelt. Waarin je de kruisbestuivende gaven van jouw zintuigen ervaart door licht te horen en muziek te ruiken. Waar je jezelf laat meevoeren door de gewaarwordingen en emotionele reacties, terwijl je geniet van de esthetische prikkels.

Het is algemeen bekend, dat menselijke waarneming berust op gehoor, smaak, geur, zicht en tastzin. We zetten deze simplistische uitspraak in een subtielere empirische context die we “Spectral Perspective” noemen.

Tijdens het evenement combineren we esthetische elementen van muziek, geluid, licht, smaak, geur en ruimte voor het opwekken van een breed spectrum aan emotionele en mentale gemoedstoestanden.

Onze aanpak is gebaseerd op de overtuiging, dat onze receptoren golven van verschillende frequenties gewaarworden, waardoor we verschil in kleuren kunnen zien of verschil in timbres kunnen horen. De waarnemingen van verschillende frequenties zullen op elkaar ingrijpen en met elkaar interfereren; zij zullen gaan resoneren en faseren.

Zintuigen zijn ons gegeven zodat wij ons beter kunnen oriënteren in onze realiteit. Ze vormen onze realiteit en daaruit volgend vormen ze ons. Hoe beter onze zintuigen zijn ontwikkeld, des te rijker we een beeld van de werkelijkheid kunnen vatten.

Zintuigen zijn de instrumenten van je perceptie! Waarom niet de meester of althans een vriend van hen zijn?
Net zoals een Kung-Fu Meester die de werkelijkheid hoort door te luisteren naar de trillingen van een dauwdruppel op de rand van een blad…

Een internationale groep in Amsterdam wonende artiesten zullen ieder een deel van het spectrum leveren. Zij zullen de architectonische elementen van het gebouw integreren in het concept van de avond met dynamische lichteffecten en gebruikmakend van de unieke akoestieke eigenschappen van de ruimte.