Common Ground Part 2

Skill to the Full

27|07|19 – 12|12|19
AkzoNobel Art Space,  Christian Neefestraat 2,  Amsterdam

Common Ground part 2 –  a continuous exhibition at the Akzo Nobel Art Space. The show of a special installation, small sculptures and the documentary Future Past Glory – Heringa/Van Kalsbeek will end on 10.12.2019, last days!

Als onderdeel van de Art Zuid Tour toont de AkzoNobel Art Foundation de documentaire ‘Future Past Glory’ en een selectie innovatieve en kleurrijke kunstwerken van Heringa/Van Kalsbeek.

‘Skill to the Full’ (2016) is geïnspireerd op de traditionele, met ijsvogelveren ingelegde Chinese hoofdtooien die bij het huwelijk werden gedragen. De toeschouwer wordt overstelpt met hars en verf die, gestold in rijke kleuren, als een grandioze pauwenstaart veelvormig aan de drager ontspringen, terwijl de onversierde achterzijde de rauwe constructie van dit zwaartekracht tartende werk onthult. Skill to the Full geeft blijk van de esthetiek die het werk van kunstenaarsduo Liet Heringa (1966, NL) en Maarten van Kalsbeek (1962, NL) zo kenmerkt – het experimentele materiaalgebruik, de extreme plasticiteit en de naadloze integratie van zichtbare schoonheid en het, gewoonlijk verborgen, technisch vernuft. Op grotere schaal keert de hoofdtooi als vorm terug in het werk Future Past Glory – een standbeeld in het Beatrixpark waarmee Jakoba Mulder (1900–1988), de eerste vrouwelijke stedenbouwkundige van Amsterdam, wordt geëerd.