Iris Woutera

Artist in Residence at Nieuw en Meer from 01-10-2020 till 31-12-2020.
Read more about Artists in Residence

Ik ben Iris Woutera (1991), afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie. Ik maak zintuigelijk en ruimtelijk werk dat resulteert tot kinetische sculpturen in combinatie met performance. In 2018 heb ik drie maanden in de residentie van Nieuw&Meer verbleven. Toen heb ik gewerkt aan de werken: Collective Loom (afgerond), Blob (opgestart) en Crackleware (tussenwerk). Nu in 2020 zal ik verder werken aan Blob – Binary Large Object. Het gaat over de reacties vluchten, verstijven en vechten op een mentale ervaring van stres of angst. Vooral nieuwe krachten in het materiaal interesseren mij, die ontstaan door de bewegelijkheid van het materiaal in combinatie met de vulling en hoe dit aanvoelt voor het menselijk lichaam.
Voor het project ga ik in de leer bij luchtkunstenaar Rens Bouma, die haar atelier houd op het terrein van Nieuw&Meer. Ik zal in deze periode vooral materiaal proeven en prototypes maken. Hier, zal ik nieuwe technieken kunnen leren van Rens Bouma, welke van afwijkende materialen erg bijzondere werken maakt!

Daarbij werk ik met een focusgroep van drie performers die het effect van de materialen samen met mij zullen onderzoeken in vorm van bewegingssessies. Aan het eind van de residentie zal ik het onderzoek presenteren. Pas later, in 2021 zal het werk zich tot een performance en workshop door ontwikkelen.

Deze experimentele onderzoeksfase, die leid tot prototypes, is belangrijk voor de diepgang van het proces.

www.iriswoutera.com