Keuken van het Ongewenst Dier

Oude Haagseweg 135 en 63 B2
1066 DD Amsterdam
+31611310439

“de Keuken van het Ongewenst Dier” is een conceptuele installatie naar een idee van Rob Hagenouw. Door verkoop van smaakvolle producten van ongewenste diersoorten/ plaag dieren wordt een statement gemaakt van de absurditeit in ons denken over maatschappelijk niet aanvaarde dieren.

De signaalkeuken, heeft tot doel op kunstzinnige/ innovatieve wijze de aandacht te vestigen op de wijze waarop wij omgaan met ‘maatschappelijke ongewenste dieren’. Dit doet de KvhOD door verkoopbare en eetbare producten te creëren van dieren die als plaag worden ervaren, die gevaar zijn voor de maatschappij en/of (economische) schade veroorzaken en als zodanig worden afgevangen, bejaagd of ander sinds worden gedood.

Het idee is om van, plaag- en overschot dieren dieren die geslacht worden of ter destructie worden aangeboden, al het vlees te gebruiken als ingrediënt voor de producten. Deze producten worden vervolgens verkocht. Door de consumenten ook te informeren over het waarom van het product, wil de KvhOD een maatschappelijke statement maken. Om te komen tot een goed product wordt samengewerkt met jagers, koks, restauranthouders en delicatesse zaken.