Studio’s

EN | NL

Toewijzing

De toewijzingscommissie is verantwoordelijk voor de keuze van de nieuwe huurders van het kunst- en bedrijventerrein Nieuw en Meer.

Gezien de grote aantallen van aanmeldingen voor een werkruimte hanteert de commissie diverse criteria/doelstellingen bij het beoordelen van de aanvragen:

  • Een zo passend mogelijke ruimte voor de discipline van de aanvrager bieden.
  • Het gaat om werkruimtes. Aanvragen met als doel om te wonen worden niet gehonoreerd.
  • Het Nieuw en Meer is een kunst en kunstgelieerd bedrijven terrein. Het hebben van een opleiding/diploma in deze richting is een pré bij de aanvraag. Graag een actuele cv aan de aanmelding toevoegen
  • De aanvrager moet bereid zijn zich in te zetten voor het terrein. Er wordt o.a. gewerkt met commissies en zelfwerkzaamheids dagen.
  • Er is een zeer grote behoefte aan betaalbare werkruimte in Amsterdam. Als  TWC vinden we het belangrijk  ons steeds bewust te zijn van vraag en aanbod en zien we het ook als onze maatschappelijke  taak om (jonge) mensen te helpen aan betaalbare werkruimte.

Op dit moment is er geen mogelijkheid om je in te inschrijven vanwege de lange wachtlijst en geringe verloop van de werkruimtes.

toewijzing@nieuwenmeer.nl

 

Artists in Residence

Sinds 2014 is het mogelijk om als artist in residence te verblijven in een studio op het Nieuw en Meer-terrein voor een periode van 1 tot 3 maanden.

Lees meer over Artist in Residence »

 

Allocation

The allocation committee is responsible for selecting new tenants for available studio’s at Nieuw en Meer. Applying to a studio is possible by filling out the application form on this website. This application will be evaluated by the committee.

Due to the great amount of applications the committee reviews them based on the following criteria:

-The discipline of the applicant has to fit the type of studio.

– There are only workstudio’s available. Applications that desire living spaces are not accepted.

-The Nieuw en Meer offers workspaces for artist and art related companies. Having an education/certification in this field is an advantage. We ask to add an up to date cv with you application.

-The applicant must be willing to work for the terrain. Management is done  by committees and self efficacy days are mandatory.

-There is a great need for affordable workspaces in Amsterdam. We think it is important to be aware of the demand and availability and see it as a social duty to offer affordable workspaces for (young) artists.

At the moment it is not possible to register because of the long waiting list and slow circulation of the workspaces.

toewijzing@nieuwenmeer.nl

Artists in Residence

Since the beginning of 2014 the artist community Nieuw en Meer offers a studio special for guests. The residence is open to artists of all disciplines and for a period of one up to three months. Read more about Artist in Residence