About N&M

EN | NL

Nieuw en Meer is één van de grootste kunst- en bedrijventerreinen van Amsterdam. Het uitgestrekte complex van 3,7 hectare bevindt zich op een schiereiland in de uiterste zuidwest hoek van Nieuw West ingeklemd tussen het Nieuwe Meer en de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Gelegen in een dynamische omgeving tussen de Zuidas en Schiphol behoort Nieuw en Meer als professioneel kunstenaarscomplex substantieel tot het creatieve stadslandschap van Amsterdam. Tegelijkertijd is er veel aandacht voor de ecologische waarden van het gebied.

Groene As

Het terrein ligt in een belangrijk natuur- en ecologisch gebied dat onderdeel is van de Groene AS en grenst het aan het Amsterdamse Bos. Mede hierom wordt het terrein al sinds jaren ecologisch beheerd. Sinds enkele jaren behoort het gebied bovendien officieel tot de Hoofdgroenstructuur (HGS) van Amsterdam.

Download Beheerplan 2019

Diversiteit en onafhankelijkheid

Op een vloeroppervlak van ca. 9000m2 zijn ruim 100 kunstenaars en aanverwante bedrijven gevestigd. De voormalige munitieopslagplaats van Rijksdomeinen werd in 1988 gekraakt en vrij spoedig gelegaliseerd. Van meet af aan werd gestreefd naar een zo groot mogelijke diversiteit aan professies op creatief dan wel ambachtelijk gebied. Vrijwel alle disciplines binnen de beeldende en toegepaste kunsten en diverse ambachten zijn vertegenwoordigd (van schilderkunst tot webdesign en van gitaarbouw tot staalconstructies). Uitzonderlijk is het complex alleen al vanwege het feit dat het terrein nog steeds zonder enige vorm van subsidie geheel zelfstandig wordt beheerd en bestuurd.

Cultureel netwerk

Nieuw en Meer is onderdeel van de Culturele Stelling van Amsterdam. CSA is een groot Amsterdams netwerk van kunst- en cultuurproducenten die werkzaam zijn aan de rafelranden van de stad. Nieuw en Meer is vanaf het begin betrokken bij de oprichting en ontwikkeling van dit initiatief dat gericht is op uitwisseling, solidariteit en zichtbaarheid van deze productieterreinen.

Nieuw en Meer is one of the largest studio complexes of Amsterdam. The extensive grounds of 3.7 hectares is located on the outskirts of Amsterdam in a dynamic environment between the Zuidas District and Schiphol. With about 100 studio’s this art and business park contributes substantially to the creative urban landscape of Amsterdam. At the same time, there is much attention to the ecological values ​​of the area.

Green structure

The site is located in an important natural and ecological niche that is part of the Groene As (Green Axis) and borders on the Amsterdam Forest. Partly for this reason it’s why the terrain has been managed ecologically for years now. For several years, the area also belongs officially to the Hoofdgroenstructuur of Amsterdam (Ecological Main Structure).

Download Beheerplan 2019

Divers and independent

On a floor space of approx 9000m2, over 100 artists and related businesses are established. The former munitions storehouse of Rijksdomeinen was squatered in 1988 and pretty soon legalized. From the start it was aimed to house the widest possible diversity of creative professions and crafts: Nearly all disciplines within the visual and applied arts and various crafts are represented (from painting to web design and from guitar construction to steel structures). It s quite exceptional that the area is still independently owned and managed without any form of subsidy.

Cultural Alignment

Nieuw en Meer is part of the Culturele Stelling (Cultural Alignment) of Amsterdam (CSA). CSA is a great Amsterdam network of art and culture producers who operate on the fringes of the city. Nieuw en Meer is involved from the beginning in the creation and development of this initiative which focuses on exchange, solidarity and visibility of these production areas.