Nieuw en Meer

EN | NL

Nieuw en Meer is een groot ateliercomplex aan de rand van Amsterdam. Het uitgestrekte terrein van 3,7 hectare ligt ingeklemd tussen de westkant van het Nieuwe Meer en de Ringvaart. Op een vloeroppervlak van ca. 9000m2 zijn een kleine 100 kunstenaars en aanverwante bedrijven gevestigd.

De voormalige munitieopslagplaats van Rijksdomeinen werd in 1988 gekraakt en vrij spoedig gelegaliseerd. Uitzonderlijk is het complex alleen al vanwege het feit dat het terrein nog steeds geheel zelfstandig wordt beheerd en bestuurd.

Van meet af aan werd gestreefd naar een zo groot mogelijke diversiteit aan professies op creatief dan wel ambachtelijk gebied: Vrijwel alle disciplines binnen de beeldende en toegepaste kunsten en diverse ambachten zijn vertegenwoordigd (van Architectuur en Beeldhouwen tot Staalconstructies en Zang).