Myrto Christou

3|12|21 – 5|12|21
Paviljoen Nieuw en Meer,  Oude Haagseweg 51,  Amsterdam

Lab Nieuw en Meer presenteert Myrto Christou in de Keet / Paviljoen
Opening: vrijdag 3 december van 15.00 tot 16.30 uur.
De expositie kan bezocht worden zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur.

Vanwege Coronaregels, is het dragen van een mondmasker binnen verplicht, en er is een limiet van 15 mensen in de ruimte. De 1,5 meter regel is ook van toepassing. Wilt u een bevestigingsmail sturen, als u wilt komen, het liefst met uw bezoektijd? Naar: lab@nieuwenmeer.nl

 

Lab Nieuw en Meer presents Myrto Christou at Keet/Paviljoen
Opening: Friday December 3 from 15.00 till 16.30
The exhibition can be visited through Saturday and Sunday from 13:00 to 17:00

Due to all the corona rules, wearing masks indoors is required, and there is a limit of maximum of 15 people inside. The 1,5 meter rule that needs to be followed as well. We will also ask people to send a confirmation  email  if they want to visit, with preferred  visit time. To: lab@nieuwenmeer.nl


Beste vrienden, kennissen en mensen die ik nog niet ontmoet heb, de laatste 6 maanden had ik het privilege om mijn kunstpraktijk uit te oefenen in een prachtig atelier bij mijn favoriete meer. Het Nieuwe Meer is een mijlpaal, waar mijn meest gekoesterde herinneringen plaats gevonden hebben. Ik ben vooral dankbaar dat ik een reden had om bijna elke dag terug te komen, en geïnspireerd te zijn door een gemeenschap die loyaal en geworteld is in dit landschap. Om dat in deze geest te vieren, zou ik graag mijn dankbaarheid willen tonen door mijn schilderijen met u te delen, waarvan de meeste nooit het atelier hebben verlaten tot nu toe. Dus zonder omhaal nodig ik u uit, om mij en mijn werk te vergezellen in deze ongemakkelijke onderneming. Ik hoop u daar te zien!

Myrto

Penseel streken aankleden lijkt net zo onmogelijk als het kruisen van katten en honden. Trouw nagestreefd, deze onverenigbaarheid haalt de wetten van de fysica terug; de warmte die vrijkomt bij deze frictie is getransformeerd tot een kinetische energie die de kwasten tegen het canvas duwt. Een huis verschijnt in verf, gedecoreerd en verfraaid in pure essentie, om onderdak te bieden aan zwervende zintuigen en woordeloze gedachten. Een wetteloze, omgedraaide realiteit, die als een klein universum aan de muur hangt, het is een schilderij wat ik maakte.  Nu zijn die brieven vastgelegd in kwaststreken, als een kruising tussen verbeelding en taal; alles is mogelijk wanneer je blanco begint.

Myrto Christou (1995) is geboren in Athene, en woont en werkt sinds 2014 in Amsterdam. Ze is in 2019 afgestudeerd aan de Rietveld academie en wijdt zich sindsdien aan schilderen.


Dear friends, acquaintances, and people that I haven’t yet met,

Over the past six months, I’ve had the privilege to base my art practice in a beautiful studio located by my favorite lake. The Nieuwe Meer has been a landmark, where my most cherished memories take place. I am profoundly grateful to have had a reason to come back to it almost every day, and to be inspired by a community that is standing loyal and rooted to this landscape. In celebration of that spirit, I’d like to display my gratitude by sharing some of my paintings with you, most of which have never escaped the studio walls until now. So, without further ado, I invite you to join me and my work in this awkward venture, and I really hope to see you there!

Until then,

Myrto

Dressing brush strokes in letters seems as impossible as cross-breeding cat and dog. Faithfully pursued, this incompatibility takes the laws of physics backwards; the heat released from this friction is transformed into the kinetic energy that pushes brush against canvas. A house appears in paint, decorated and embellished in pure essence, to shelter vagabond senses and word-less thoughts. A law-less, flipped reality, contained like a little universe on the wall; it’s a painting I made.

And now these letters are dressed in brush-strokes, like cross-breeding image and language; anything is possible when you start from blank.

Myrto Christou (1995) was born in Athens, Greece, and has been living and working in Amsterdam since 2014. She graduated from the Gerrit Rietveld Academie in 2019 and has since devoted herself to painting.