Bart Kelholt en Femke Berkemeier

11|09|21 – 12|09|21
Project Space Nieuw en Meer,  Oude Haagseweg 51,  Amsterdam

In het paviljoen op het voorveld is tijdens Open Ateliers een expositie te zien van Bart Kelholt en Femke Berkemeier.

Bart Kelholt toont zijn monumentale bronsplastieken. De sculpturen zijn op zich zelf staande massieve vormen met steeds verschillende binnenruimtes. In het ogenschijnlijk gesloten blok brons speelt zich een geheimzinnig en mysterieus leven af van intrigerende composities met fascinerende wanden en ruimtes. De monochrome, bijna archaïsch aandoende bronsplastieken worden gekenmerkt door een keur aan uitgekiende geometrische vormen, die gestapeld of geschakeld nooit kil of meetkundig willen zijn, maar getuigen van een enorme aandacht  en liefde voor materiaal en vorm. Kelholt toont zich een meester van het kleine maar grootse gebaar.

Femke Berkemeier laat een serie kleine studies zien waarin zij collage, vierkante vormen en suggestieve ruimtes als uitgangspunt kiest. Wat als oefening begon, is een gevarieerde beeldtaal geworden waarin Berkmeier elke keer iets anders onderzoekt. Die zoektocht maakt zij zichtbaar in deze serie kleine studies.

De expositie is georganiseerd door ’t LAB Nieuw en Meer en is tijdens de open dagen geopend van 13.00  tot 18.00 uur.

Werk van Femke Berkemeier Werk van Femke Berkemeier

Sculptuur van Bart Kelholt
Sculptuur van Bart Kelholt
Sculptuur van Bart Kelholt