Ju-An Hsieh – Tree Hole

Project Space Nieuw en Meer

15|10|21 – 29|11|21
Project Space Nieuw en Meer,  Oude Haagseweg 51,  Amsterdam

Project Space Nieuw en Meer presenteert van 15-29 november 2021 Ju-An Hsieh in het Paviljoen met: Tree Hole – a project which relates to her artistic research on plant rights. Opening op zaterdag 20 november 2021 van 14 tot 18 uur met lezing en Q&A.

Opening: 20 november  van 14-18 uur in het Paviljoen op het voorveld van Nieuwenmeer.

Openingstijden tentoonstelling: dagelijks van 11:00 tot 17:00 uur.

Programma  20 en 21 november
Zaterdag 20/11 van 15 tot 16 uur: Onderzoekster Yi-Han Yen van Leiden Universiteit geeft een lezing over haar research van de mens-plant relatie binnen de Nederlandse context. Aansluitend is er een Q&A tussen Yi-Han Yen en Ju-An Hsieh.

Zondag 21/11 tussen 13 en 17 uur zijn Yi-Han en Ju-An aanwezig zijn om een gesprek te voeren met de aanwezigen over de expositie van Ju-An en te reflecteren op de verschillende thema’s gefocust op contact tussen mens en plant, multispecies communicatie, denken vanuit plant perspectief en meer.  Aan het einde van de interactieve sessie kunnen bezoekers zelf thee maken van de verschillende planten, of een proefje nemen van een plantengerecht die ter plekke wordt bereid. 

English text about the Tree Hole exhibition:
Reflecting the emotion that arises when purchased flowers and cut them at home for decorative purposes, Yi-Han Yen explored the human-plant relationship within the Dutch context. During the talk event, Yen will share her findings together with an interactive exhibition. Her multi-sited ethnographic work encompasses a wide range of groups in different settings, including members of plant shelter, botanical garden, floral industry practitioners, and members interact with plants for aesthetic purposes. Combining qualitative research methods such as participant observation and interviews, her three-month fieldwork revealed the complexity of interspecies encounters, by taking into consideration the affectional bond created. The relationship between people and plants is often described as utilitarian. However, according to Yen’s research, people and plants can have non-utilitarian relationships. Plants can be useful materials, but they are also “living materials.”

Following the sharing session, the experiential display will focus on three themes: human-plant contact zones, think&use of plants, and multi-species communication. The event will allow the audience to reflect on their own relationship with plants through the act of cutting and to investigate the associations that can arise as a result of this action. The audience will be asked to name the plants on the spot and will be able to experience the difficulties that may arise as a result of the process. Following a series of experiences, the event will conclude with a plant-based cuisine where attendees can make their own tea or enjoy an on-site prepared plant-based dish.

DAY 2, Sunday 21/11, 13.00 AM – 17.00 PM :  Yi-Han an Ju-An will be around the exhibition space to share their ideas of  experiential display with audiences.


Over Tree Hole
Tree Hole
is een project dat betrekking heeft op Ju-An Hsieh’s artistieke onderzoek naar plantenrechten. Dit project is geïnspireerd op een experiment van de bioloog David Haskell. In zijn boek The Songs of Trees (2017) vermeldt Haskell hoe hij luistert naar bomen in Manhattan en ontdekt dat hun groei is aangetast door geluidsoverlast, wat mogelijk nadelige gevolgen heeft voor hun gezondheid. Op basis van Haskells onderzoek heeft Ju-An drie maanden lang stadsgeluid opgenomen en een serie beelden gemaakt van de stadsbomen in de stad Amsterdam. Ze maakt een audiovisuele installatie die ‘de auditieve perceptie’ van bomen herschept in een meeslepende beeldruimte.

Over Ju-An Hsieh (TW/NL)
Ju-An is een beeldend kunstenaar gevestigd in Nederland. Ze studeerde in 2020 af aan de Gerrit Rietveld Academie. Ze is geïnteresseerd in natuurverschijnselen en de plantenwereld. Een fenomenologische blik is in al haar projecten terug te vinden. Als maker gebruikt ze verschillende media, waaronder fotografie, video en sounddesign.


About Tree Hole
Tree Hole is a project which relates to Ju-An Hsieh’s artistic research on plant rights. This project has been inspired by an experiment carried out by the biologist David Haskell. In his book The Songs of Trees (2017), Haskell mentions how he listens with trees in Manhattan and finds out that their growth has been affected by noise pollution, which has potential adverse effects on their health. On the basis of Haskell’s investigation, Ju-An spend three months recording urban sound and creating a series of images of the urban trees in the city of Amsterdam. She makes an audio-visual installation that recreates “the auditory perception” of trees in an immersive space of imagery.

About Ju-An Hsieh (TW/NL)
Ju-An is a visual artist based in the Netherlands and graduated from Gerrit Rietveld Academie in 2020. She is interested in natural phenomenon and plant’s world. There is a phenomenological gaze throughout her projects.
As a maker, she uses various medium, including photography, video and sound design.