Vensters

A series of exhibitions around the summer

EN | NL

Voor elke expositie wordt steeds een tweetal kunstenaars uitgenodigd om te reageren op elkaars werk, op de ruimte of een speciaal thema.

 

De tentoonstellingen

Voor elke expositie,  die slechts 1 dag te zien is,  wordt steeds een tweetal kunstenaars uitgenodigd om te reageren op elkaars werk, op de ruimte of een speciaal thema.

Er wordt getracht per expositie een lezing te organiseren, muziek ten gehore te brengen en een maaltijd te serveren die bereid wordt met producten uit de aangrenzende moestuinen.

 

Programma 2019 “PowerPlay”

Terwijl het groeiende machtsspel op het wereldtoneel gaande is onder de noemer van democratie  vragen wij ons af welke gevolgen dit heeft op onze samenleving en op ons als individu. Welk verhaal kan de kunstenaar hier tegenoverstellen?

06.07.2019 | Vensters I

‘View-Master’ – Paul Nassenstein en Pieter W Postma

07.09.2019 | Vensters II

Maurice BogaertLIPS&KNOBEL

05.10.2019 | Vensters III

Joost KrijnenTim Breukers

05.10.2019 | Vensters IV

Lydia Schouten en Arjan Kappers

Programma 2018

Onderwerp van de tentoonstellingenreeks in 2018 is de groeiende verwevenheid van natuur en technologie. Onder de titel ‘Kunstmatig van nature’ vragen we kunstenaars in te gaan op de vraag welke betekenis de voortschrijdende technologische ontwikkelingen hebben voor ons bestaan.

23.06.2018 | Vensters I

‘Olgaritme/ Snoertheorie’Semna van Ooy (NL) – Voebe de Gruyter  (BE)

14.07.2018 | Vensters II

‘And They We Out’Müge Yilmaz (TR) – Rutger Muller (NL)

01.09.2018 | Vensters III

‘Ludus’ – Riette Wanders (NL) – Alesssandro Gualtieri (IT)

15.09.2018 | Vensters IV

‘Dreamland’ Hans Scholten (NL) – Rini Hurkmans (NL)

Programma 2017

In 2017 is ervoor gekozen om de locatie zelf tot uitgangspunt te maken van de tentoonstellingenreeks.

23.06.2017 | Nachtvensters I

Vladimir Grafov (NL) – David van der Heijden (NL)

09.07.2017 | Dagvensters I

Thomas Wildner (NL) – Bethany de Forest (NL)

03.09.2017 | Dagvensters II

Archief Synergie (NL) – Marcella van Zanten (NL) & Robert Smit (NL)

24.09.2017 | Nachtvensters II

Yorinde Yulan, (NL) Jaap Beyleveld, (NL) Pim Boreel (NL) – Johan Vonk (NL) en Dirk Bruinsma (NL)


Iconoclasm, Paul Nassenstein installatie Dreamland (detail) | Rini Hurkmans & Hans Scholten LUDUS And They Were Out sturp @ vensters I Boeuf Majeur | Foto: Erik Diekstra Dirk Bruinsma en Myrysia Skorwider Matthew Allen in de Witte Arena

the exhibitions

For each exhibition, which only last for 1 day, two artists are invited to respond to each other’s work, space or a special theme. In addition, this exhibition space offers artists the opportunity to limit their work in the sheltered interior space, but also to connect the work or presentation with the non-enclosed outdoor space.

In addition, a meal is served which is prepared with products from the adjacent vegetable gardens.

 

Program 2019 “PowerPlay”

While on the world stage  the power play under the name of ‘democracy’ is growing , we wonder what the consequences are for our society and for us as individuals. What story can the artist oppose here?

06.07.2019 | Vensters I

‘View-Master’ – Paul Nassenstein en Pieter W Postma

07.09.2019 | Vensters II

Maurice BogaertLIPS&KNOBEL

05.10.2019 | Vensters III

Joost KrijnenTim Breukers

05.10.2019 | Vensters IV

Lydia Schouten en Arjan Kappers

 

Program 2018

The subject of the exhibition series in 2018 is the growing interweaving of nature and technology.
Under the title ‘Artificial by nature‘ we ask artists to discuss the significance of advancing technological developments for our existence.

23.06.2018 | Vensters I

‘Olgaritme/ Snoertheorie’ – Semna van Ooy (NL) – Voebe de Gruyter  (BE)

14.07.2018 | Vensters II

‘And They We Out’ – Müge Yilmaz (TR) – Rutger Muller (NL)

01.09.2018 | Vensters III

‘Ludus’– Riette Wanders (NL) – Alesssandro Gualtieri (IT)

15.09.2018 | Vensters IV

‘Dreamland’ – Hans Scholten (NL) – Rini Hurkmans (NL)

 

Program 2017

In 2017 the location itself was the starting point for the exhibition series.

23.06.2017 | Nachtvensters I

Vladimir Grafov (NL) – David van der Heijden (NL)

09.07.2017 | Dagvensters I

Thomas Wildner (NL) – Bethany de Forest (NL)

03.09.2017 | Dagvensters II

Archief Synergie (NL) – Marcella van Zanten (NL) & Robert Smit (NL)

24.09.2017 | Nachtvensters II

Yorinde Yulan, (NL) Jaap Beyleveld, (NL) Pim Boreel (NL) – Johan Vonk (NL) en Dirk Bruinsma (NL)

 


Iconoclasm, Paul Nassenstein installatie Dreamland (detail) | Rini Hurkmans & Hans Scholten LUDUS And They Were Out sturp @ vensters I Boeuf Majeur | Foto: Erik Diekstra Dirk Bruinsma en Myrysia Skorwider Matthew Allen in de Witte Arena