Talking Art

EN | NL

Talking Art is een initiatief van enkele kunstenaars van Nieuw en Meer ter verbetering van de onderlinge communicatie over kunst in het algemeen en eigen werk in het bijzonder. Aanleiding is het besef dat kunstenaars op het terrein soms jarenlang naast elkaar werken en toch haast geen notie hebben van de creatieve werkzaamheden van de buurvrouw/man.

De opzet is heel simpel: Eens in de ca. 4 weken opent een deelnemer zijn atelierdeuren voor een presentatie en een ander zorgt voor een aangename culinaire aankleding.

Doelstelling is dat kunstenaars vertellen over hun werk, motieven, drijfveren enz.. Dit kan in de vorm van een presentatie of van een enkel werk (als single artwork project), maar net zo goed met b.v. een digitale of foto-presentatie. Ook een discussie en uitwisseling van gedachtes over hedendaagse kunst zal op deze manier op gang komen.

Op het moment nemen 11 kunstenaars van Nieuw en Meer deel aan de gespreksavonden.