Project Space

EN | NL

Met Project Space bieden we aankomende (internationale) kunstenaars een platform. In het Paviljoen/de Keet en op het voorterrein krijgen kunstenaars de ruimte om in hun werk het experiment aan te gaan. Met Project Space Nieuw en Meer willen we een pioniersfunctie aannemen en nieuwe ontwikkelingen signaleren.

Project Space is een initiatief van Lab N&M.

2021
In 2021 selecteerden we kunstenaars uit de jaarlijkse PROSPECTS-tentoonstelling van het Mondriaanfonds tijdens Art Rotterdam. De keuze viel dit keer op jonge kunstenaars omdat er vanuit Nieuw en Meer vaak gezegd wordt dat er behoefte is aan verjonging op het terrein. We willen een wisselwerking laten ontstaan tussen de jonge uitgenodigde kunstenaars en de kunstenaars van Nieuw en Meer.

With Project Space Nieuw en Meer we offer emerging (international) artists a platform. In the Paviljoen/de Keet and in the forecourt, artists are given the space to experiment in their work. With Project Space Nieuw en Meer, we want to take on a pioneering role and signal new developments.

Project Space is an initiative of Lab N&M.

2021
This year we selected artists from the annual PROSPECTS exhibition of the Mondriaan Fund during Art Rotterdam. This season the choice fell on young artists because it is often said at Nieuw en Meer that there is a need for rejuvenation. That is why we want to create an interaction between the young invited artists and the artists of Nieuw en Meer.

2020