HARDGROEN

EN | NL

Projectgroep HARDGROEN

Met de op handen zijnde veranderingen die samenhangen met de ambities van de stad en de consequenties die dat heeft voor (de omgeving van) het kunst- en bedrijventerrein, is er begin 2019 een projectgroep in het leven geroepen die zich bezighoudt met planvorming voor de buitenruimte van het complex. In verband daarmee heeft HARDGROEN samen met de huurders op het terrein een uitvraag opgesteld en een aantal landschapsbureaus aangeschreven die participatief een visie zullen ontwikkelen voor het terrein dat in erfpacht wordt beheerd.

Uitgangspunten voor planontwikkeling en visievorming zijn het ‘Toekomstonderzoek Nieuw en Meer’, een verslag van een zelfonderzoek naar het ethos van Nieuw en Meer, in 2010 opgesteld door Stad BV en ‘Verkenningen NM’, een inventarisatie van wensen van de huurders gebundeld door de Labcommissie, in 2018.

De projectgroep HARDGROEN kent een brede samenstelling: naast een afvaardiging vanuit het bestuur van huurdersvereniging Niks Minder en Stichting Nieuw en Meer zijn het overgrote deel van de commissies vertegenwoordigd die vanwege de aard van de uitvoerende taken waar zij verantwoordelijk voor zijn, affiniteit hebben met de planvorming voor het kunst- en bedrijventerrein.

 

In Hardgroen hebben zitting:

 • Paulien Bremmer (architect, bestuurslid Stichting Nieuw en Meer)
 • Simon van Dommelen (directeur Lola, voorzitter Stichting Nieuw en Meer)
 • Theo Dorresteijn (co-founder, eigenaar BaseGroup, bestuurslid Stichting Nieuw en Meer)
 • Beata Franso (eigenaar Franso KLEUR, bouwcommissie, bestuurslid Stichting Nieuw en Meer)
 • Liet Heringa (beeldend kunstenaar, lid E-team Nieuw en Meer)
 • Odile Lemstra (eigenaar Ditbureau, voorzitter Hardgroen, bestuurslid Stichting Nieuw en Meer)
 • Thomas Lenden (fotograaf, voorzitter huurdersvereniging Niks Minder)
 • Semna van Ooy (beeldend kunstenaar, PRcommissie, bestuurslid Stichting Landtong)
 • Mariëtte Renssen (beeldend kunstenaar, lid terreinbeheercommissie)
 • Thomas Wildner (beeldend kunstenaar, lid Labcommissie)

 

Verkenningen Nieuw en Meer

Toekomst Nieuw en Meer door Stad BV

 

Schiereiland met Nieuw en Meer-terrein.

 

Voorveld voorheen ‘het Buitenland’

Projectgroep HARDGROEN

Met de op handen zijnde veranderingen die samenhangen met de ambities van de stad en de consequenties die dat heeft voor (de omgeving van) het kunst- en bedrijventerrein, is er begin 2019 een projectgroep in het leven geroepen die zich bezighoudt met planvorming voor de buitenruimte van het complex. In verband daarmee heeft HARDGROEN samen met de huurders op het terrein een uitvraag opgesteld en een aantal landschapsbureaus aangeschreven die participatief een visie zullen ontwikkelen voor het terrein dat in erfpacht wordt beheerd.

Uitgangspunten voor planontwikkeling en visievorming zijn het ‘Toekomstonderzoek Nieuw en Meer’, een verslag van een zelfonderzoek naar het ethos van Nieuw en Meer, in 2010 opgesteld door Stad BV en ‘Verkenningen NM’, een inventarisatie van wensen van de huurders gebundeld door de Labcommissie, in 2018.

De projectgroep HARDGROEN kent een brede samenstelling: naast een afvaardiging vanuit het bestuur van huurdersvereniging Niks Minder en Stichting Nieuw en Meer zijn het overgrote deel van de commissies vertegenwoordigd die vanwege de aard van de uitvoerende taken waar zij verantwoordelijk voor zijn, affiniteit hebben met de planvorming voor het kunst- en bedrijventerrein.

 

In Hardgroen hebben zitting:

 • Paulien Bremmer (architect, bestuurslid Stichting Nieuw en Meer)
 • Simon van Dommelen (directeur Lola, voorzitter Stichting Nieuw en Meer)
 • Theo Dorresteijn (co-founder, eigenaar BaseGroup, bestuurslid Stichting Nieuw en Meer)
 • Beata Franso (eigenaar Franso KLEUR, bouwcommissie, bestuurslid Stichting Nieuw en Meer)
 • Liet Heringa (beeldend kunstenaar, lid E-team Nieuw en Meer)
 • Odile Lemstra (eigenaar Ditbureau, voorzitter Hardgroen, bestuurslid Stichting Nieuw en Meer)
 • Thomas Lenden (fotograaf, voorzitter huurdersvereniging Niks Minder)
 • Semna van Ooy (beeldend kunstenaar, PRcommissie, bestuurslid Stichting Landtong)
 • Mariëtte Renssen (beeldend kunstenaar, lid terreinbeheercommissie)
 • Thomas Wildner (beeldend kunstenaar, lid Labcommissie)

Verkenningen Nieuw en Meer

Toekomst Nieuw en Meer door Stad BV

 

Schiereiland met het Nieuw en Meer-terrein.

Voorveld voorheen ‘Het Buitenland’