Ecologie

EN | NL

In 2012 werd een nieuwe structuurvisie voor Amsterdam gemaakt. Hierin zijn keuzes vastgelegd voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Ook het Nieuwe Meer gebied is bij deze ontwikkeling betrokken!

Nieuw en Meer in het groen.
[Landschappelijke, historische en ecologische verbanden.]
Het complex bevindt zich op een landtong tussen de Nieuwe Meer en de ringvaart, grenzend aan natuurgebied de Oeverlanden met aan de overkant het Amsterdamse bos. In 1845 startte men met de bouw van het Fort aan de Nieuwe Meer, het was ooit een rechthoekig terrein met een aarden wal met daarin een klein vierkant bomvrij wachtgebouw van baksteen. Aan de overkant van de ringvaart lag een driehoekige lunet die ook tot het fort behoorde. Het fort was aangelegd vanwege het droogleggen van de Haarlemmermeer en was een onderdeel van de Posten van Krayenhoff, de voorloper van de huidige Stelling van Amsterdam.

De voormalige geweer- en projectielmagazijnen zijn rond 1918 op het fortterrein gebouwd als Magazijn voor Bijzondere Opkomst om de materialen van de mobilisatie voor de Eerste Wereldoorlog op te slaan. Als zodanig is het een onderdeel van de Stelling van Amsterdam

Bij de verderop gelegen Militaire Drinkwatervoorziening; nu de Rijkshemelvaartdienst en Luchtverkeersbeveiliging Nederland zijn waterputten geslagen om tijdens een beleg de bevolking van Amsterdam en haar buitengemeenten van drinkwater te kunnen voorzien . Deze voorziening en de zone waarin zij ligt is ook onderdeel van de Stelling van Amsterdam en staat op de Lijst van Werelderfgoed van de UNESCO. Beide complexen zijn door de gemeente Amsterdam aangewezen als Gemeentelijk monumenten. Ons complex bevind zich in de Groene As, een ecologische verbindingsroute tussen Spaarnwoude en Amstelland en is onderdeel van de Hoofdgroenstructuur. Dat kan je vertalen als groenverdedigingswerk tegen projectontwikkelaars. De huidige gebruikers zijn vanaf het begin in 1989 het groen ecologisch gaan beheren. In 2000 is er een beheerplan gemaakt door Landschapsbeheer Noord-Holland. De bedoeling toen was om met vrijwilligers het groen meer in de vingers te krijgen.

In 2020 ligt er een gloednieuw Beheerplan (nieuwe link) opgesteld door Arda advies voor natuur en landschap ( www.arda-natuur.nl ) en is de visie voor het complex en haar omgeving afgestemd op de huidige wensen van haar gebruikers en de Groenstructuurvisie van de gemeente Amsterdam. Kunst, cultuurhistorie en natuur komen samen om invulling te geven aan het gebruik van het hele gebied. Doel is om de aanwezige flora en fauna met de daarbij behorende biotopen, te behouden, te vergroten en waar het kan uit te breiden.

Download Beheerplan 2019 »

In 2012 werd een nieuwe structuurvisie voor Amsterdam gemaakt. Hierin zijn keuzes vastgelegd voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Ook het Nieuwe Meer gebied is bij deze ontwikkeling betrokken!

Nieuw en Meer in het groen.
[Landschappelijke, historische en ecologische verbanden.]
Het complex bevindt zich op een landtong tussen de Nieuwe Meer en de ringvaart, grenzend aan natuurgebied de Oeverlanden met aan de overkant het Amsterdamse bos. In 1845 startte men met de bouw van het Fort aan de Nieuwe Meer, het was ooit een rechthoekig terrein met een aarden wal met daarin een klein vierkant bomvrij wachtgebouw van baksteen. Aan de overkant van de ringvaart lag een driehoekige lunet die ook tot het fort behoorde. Het fort was aangelegd vanwege het droogleggen van de Haarlemmermeer en was een onderdeel van de Posten van Krayenhoff, de voorloper van de huidige Stelling van Amsterdam.

De voormalige geweer- en projectielmagazijnen zijn rond 1918 op het fortterrein gebouwd als Magazijn voor Bijzondere Opkomst om de materialen van de mobilisatie voor de Eerste Wereldoorlog op te slaan. Als zodanig is het een onderdeel van de Stelling van Amsterdam

Bij de verderop gelegen Militaire Drinkwatervoorziening; nu de Rijkshemelvaartdienst en Luchtverkeersbeveiliging Nederland zijn waterputten geslagen om tijdens een beleg de bevolking van Amsterdam en haar buitengemeenten van drinkwater te kunnen voorzien . Deze voorziening en de zone waarin zij ligt is ook onderdeel van de Stelling van Amsterdam en staat op de Lijst van Werelderfgoed van de UNESCO. Beide complexen zijn door de gemeente Amsterdam aangewezen als Gemeentelijk monumenten. Ons complex bevind zich in de Groene As, een ecologische verbindingsroute tussen Spaarnwoude en Amstelland en is onderdeel van de Hoofdgroenstructuur. Dat kan je vertalen als groenverdedigingswerk tegen projectontwikkelaars. De huidige gebruikers zijn vanaf het begin in 1989 het groen ecologisch gaan beheren. In 2000 is er een beheerplan gemaakt door Landschapsbeheer Noord-Holland. De bedoeling toen was om met vrijwilligers het groen meer in de vingers te krijgen.

In 2020 ligt er een gloednieuw Beheerplan (nieuwe link) opgesteld door Arda advies voor natuur en landschap ( www.arda-natuur.nl ) en is de visie voor het complex en haar omgeving afgestemd op de huidige wensen van haar gebruikers en de Groenstructuurvisie van de gemeente Amsterdam. Kunst, cultuurhistorie en natuur komen samen om invulling te geven aan het gebruik van het hele gebied. Doel is om de aanwezige flora en fauna met de daarbij behorende biotopen, te behouden, te vergroten en waar het kan uit te breiden.

Download Beheerplan 2019 »