Ecologie

EN | NL

In 2012 werd een nieuwe structuurvisie voor Amsterdam gemaakt. Hierin zijn keuzes vastgelegd voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Ook het Nieuwe Meer gebied is bij deze ontwikkeling betrokken!

Nieuw en Meer in het groen.
[Landschappelijke, historische en ecologische verbanden.]
Het complex bevindt zich op een landtong tussen de Nieuwe Meer en de ringvaart, grenzend aan natuurgebied de Oeverlanden met aan de overkant het Amsterdamse bos. Fort aan de Nieuwe Meer was ooit een rechthoekig terrein met een aarden wal met daarin een klein vierkant bomvrij wachtgebouw van baksteen. Aan de overkant van de ringvaart lag een driehoekige lunet die ook tot het fort behoorde. Het fort was aangelegd vanwege het droogleggen van de Haarlemmermeer en vormde een aanvulling op de Posten van Krayenhoff, de voorloper van de huidige Stelling van Amsterdam.

De voormalige geweer- en projectielmagazijnen zijn rond 1918 op het fortterrein gebouwd als Magazijn voor Bijzondere Opkomst om de materialen van de mobilisatie voor de Eerste Wereldoorlog op te slaan. Als zodanig is het een onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Bovendien zijn er op het terrein waterputten geslagen voor de verderop gelegen Militaire Drinkwatervoorziening; nu de Rijkshemelvaartdienst en Luchtverkeersbeveiliging Nederland. De forten, en de zone waarin zij liggen, van de Stelling van Amsterdam staan op de Lijst van Werelderfgoed van de UNESCO. Deze voordracht werd door de provincie Noord-Holland opgesteld en veel andere onderdelen binnen de Stelling, zoals ons magazijn, staan hier niet op. Het complex bevind zich in de Groene As, een ecologische verbindingsroute tussen Spaarnwoude en Amstelland en is onderdeel van de Hoofdgroenstructuur. Dat kan je vertalen als groenverdedigingswerk tegen projectontwikkelaars. De huidige gebruikers zijn vanaf het begin het groen ecologisch gaan beheren. In 2000 is er een beheersplan gemaakt door Landschapsbeheer Noord-Holland. De bedoeling is om met vrijwilligers het groen meer in de vingers te krijgen.

De oever heeft een wilgentakken beschoeiing gekregen die het karakter versterkt. Langs de lanen zijn takkenwallen geplaatst om allerlei beestjes meer beschutting te bieden en sinds kort is er in het achterbos een paddenpoel gegraven. Meest in het oogspringend is de huiszwaluw kolonie met hun nesten aan de dakrand van de loodsen. Bij het invallen van de duisternis vliegen vleermuizen om je oren, de ganzen in het trekseizoen koersen hier langs Schiphol en er is kans dat je de ijsvogel ziet. Download beheersplan »

In 2012 werd een nieuwe structuurvisie voor Amsterdam gemaakt. Hierin zijn keuzes vastgelegd voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Ook het Nieuwe Meer gebied is bij deze ontwikkeling betrokken!

Nieuw en Meer in het groen.
[Landschappelijke, historische en ecologische verbanden.]
Het complex bevindt zich op een landtong tussen de Nieuwe Meer en de ringvaart, grenzend aan natuurgebied de Oeverlanden met aan de overkant het Amsterdamse bos. Fort aan de Nieuwe Meer was ooit een rechthoekig terrein met een aarden wal met daarin een klein vierkant bomvrij wachtgebouw van baksteen. Aan de overkant van de ringvaart lag een driehoekige lunet die ook tot het fort behoorde. Het fort was aangelegd vanwege het droogleggen van de Haarlemmermeer en vormde een aanvulling op de Posten van Krayenhoff, de voorloper van de huidige Stelling van Amsterdam.

De voormalige geweer- en projectielmagazijnen zijn rond 1918 op het fortterrein gebouwd als Magazijn voor Bijzondere Opkomst om de materialen van de mobilisatie voor de Eerste Wereldoorlog op te slaan. Als zodanig is het een onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Bovendien zijn er op het terrein waterputten geslagen voor de verderop gelegen Militaire Drinkwatervoorziening; nu de Rijkshemelvaartdienst en Luchtverkeersbeveiliging Nederland. De forten, en de zone waarin zij liggen, van de Stelling van Amsterdam staan op de Lijst van Werelderfgoed van de UNESCO. Deze voordracht werd door de provincie Noord-Holland opgesteld en veel andere onderdelen binnen de Stelling, zoals ons magazijn, staan hier niet op. Het complex bevind zich in de Groene As, een ecologische verbindingsroute tussen Spaarnwoude en Amstelland en is onderdeel van de Hoofdgroenstructuur. Dat kan je vertalen als groenverdedigingswerk tegen projectontwikkelaars. De huidige gebruikers zijn vanaf het begin het groen ecologisch gaan beheren. In 2000 is er een beheersplan gemaakt door Landschapsbeheer Noord-Holland. De bedoeling is om met vrijwilligers het groen meer in de vingers te krijgen.

De oever heeft een wilgentakken beschoeiing gekregen die het karakter versterkt. Langs de lanen zijn takkenwallen geplaatst om allerlei beestjes meer beschutting te bieden en sinds kort is er in het achterbos een paddenpoel gegraven. Meest in het oogspringend is de huiszwaluw kolonie met hun nesten aan de dakrand van de loodsen. Bij het invallen van de duisternis vliegen vleermuizen om je oren, de ganzen in het trekseizoen koersen hier langs Schiphol en er is kans dat je de ijsvogel ziet. Download beheersplan »