Het Paviljoen

1|09|94
Nieuw en Meer,  Oude Haagseweg 51,  Amsterdam

Het Paviljoen is een ontwerp voor een plek waarin onderdak geboden wordt aan kunstenaars om werk te ontwikkelen en te tonen aan publiek. Het concept voor het Paviljoen , een initiatief van +Gordon Haslett , John Bosch (atlas architecten) en Holger Nickisch werd ontwikkeld als nieuw te bouwen ruimte binnen het Nieuw en Meer-complex.

Uitgangspunt was een plek te creëren waarin ruimte is voor de kunstenaar om te werken en expirimenteren in rust en beslotenheid en tevens een brug zou kunnen slaan tussen de kunstenaar, het ontstane werk en de buitenwereld.
Deze gedachte vond zijn vertaling in de bouw en opdeling van de ruimte binnen het paviljoen.

De presentatie van het Paviljoen als project aan publiek had plaats in maart 1994. Tot het daadwerkelijke bouwen van het Paviljoen is het tot op heden niet gekomen. De visie is echter wel meegenomen in het denken over de toekomst van ons complex waar het gaat om bestemming en ontwikkeling van eventuele nieuwbouw op ons terrein.