8ste Futurologisch Symposium

Free Cultural Spaces

13|09|19
Nieuw en Meer (Voorveld),  Oude Haagseweg 51,  Amsterdam

8th Futurologic Symposium On Free Cultural Spaces

Reframing Environmentalism

Op 13-14-15 september 2019 vindt het 8ste Futurologisch Symposium Vrije Culturele Ruimtes plaats in respectievelijk Nieuw en Meer, Ruigoord en Vrij Paleis te Amsterdam.

Onder de titel ReFraming Enviromentalisme sluit het symposium aan op zowel het 7de symposium FCS op de ADM in 2017 (Degentrificatie) als de manifestatie van de Culturele Stelling van Amsterdam (CSA) in Pakhuis de Zwijger (Onbetaalbaar Kapitaal) in juni dit jaar.

Doel: Het komen tot een aantal alternatieve omgevings- of milieuvisies. Environmental Reframing kan worden vertaald als wijziging, herdefiniëring, herwaardering of het opnieuw formuleren van kaders voor het produceren van ruimtes c.q. omgevingen. Onder het begrip omgeving vallen woningen, straten, buurten, fabrieksterreinen en natuurgebieden.

 

 

Er zijn drie subthema’s:

1) Hybride ruimtes (Nieuw en Meer)  vrijdag 13 september
De onderwerpen beslaan synergetische concepten/projecten aangaande cultuur- en natuurgebieden zoals ‘Het Antropocene Bos’ (Nieuw en Meer), De Eco-polder (Lutkemeer) en andere grensverleggende uitbreidingen van bestaande vrijplaatsen (Ruigoord buiten de Perken). Het concept Hybrids of Nature and Culture van Latour; Ecological Coexistence, afgeleid van T. Morton’s Dark Ecology en Henri Lefebvre’s Production of Space, spelen hier een centrale rol.

2) Ruimte en Tijd (Ruigoord)  zaterdag 14 september
Duurzaamheid en organische groei zijn aspecten van toekomstgerichte ruimtelijke ordening. Tijdens deze bijeenkomst wordt o.a. aandacht geschonken aan internationale ontwikkelingen op dit gebied. Er zijn politieke, sociale, fysieke, mentale en economische ruimtelijke benaderingen, gedacht in termen van korte of lange termijnen. Het door de overheid geïntroduceerde begrip ‘permanente tijdelijkheid’ in relatie tot het ontwikkelen van nieuwe vrijplaatsen, maar ook het concept van de Experimentele Ruimte wordt vanuit dit subthema besproken.

3) Recentralisatie van de stedelijke ruimte (Vrij Paleis)
zondag 15 september

Bij de indeling van de stadsdelen is tot op heden geen of nauwelijks aandacht geschonken aan al bestaande centra buiten de historische stadskern. Gedacht vanuit de Trans-Industriële landschapsopvattingen is er niet één centrum, maar liggen alle centra in elkaars periferie. Daarnaast aandacht voor het belang van witte vlekken op de kaart, plekken waar niets gepland is. Deze plekken vallen niet onder de natuur- of cultuurgebieden, maar kunnen een derde categorie vormen, die van ‘Witte Vlek’ of ‘Niemands Iedersland’. Als voortzetting van de witte provo-plannen wijkt bij ons de term ‘Witte Vlekken Plan’ af van bestaande marketingsconcepten onder dezelfde noemer.

Het programma sluit af met een Luidruchtige Omgang vanuit Vrij Paleis via Kalverstraat naar Spui, alwaar een appelboom naast het Lieverdje wordt geplant of in een plantenbak wordt achtergelaten. Als in een processie worden een aantal tuinkabouterbeelden meegedragen. De appelboom is een hommage aan het appeltje dat Magisch Centrum Amsterdam symboliseert en aan de vijftig jaar geleden opgerichte Kabouterbeweging (1969), die zich o.a. kenmerkte door het creëren van ruimtes voor groen in de stad.

hele programma Free Cultural Spaces

In verband met het transnationale karakter van de bijeenkomst en de daarop aansluitende distributie van geluids- en/of beeldopnames is besloten tijdens het Symposium Engels als voertaal te gebruiken.

Zie ook de Culturele Stelling van Amsterdam en het belang van de Vrije Culturele Ruimte voor de stad

The Free Cultural Spaces Amsterdam team:
Patrick van Ginkel, Menno Grootveld, Valal Dupont, Hay Schoolmeesters, Inge van Ulden, Myra Driessen and Aja Waalwijk