Flora & Fauna

Op en rond het Nieuw en Meer terrein

Er zijn bijzondere zaken waar te nemen wat betreft de flora en fauna op en rond het complex van Nieuw en Meer. De terreincommissie deelt een paar waarnemingen.

Er zijn in het afgelopen jaar een aantal kleine pareltjes langs gekomen bij het Nieuwe Meer. Het zijn de kleine dingen die het doen is een gezegde dat hier op zijn plaats is. Om te beginnen is door het nieuwe Beheerplan uit 2019, waar dankbaar gebruik van gemaakt wordt, op het terrein begonnen met het gestalte geven aan de karakteristieke Stinzen-beplanting. Maar liefst achthonderdvijftig bollen van tenminste 12 nieuwe soorten zullen in het komende jaar hun opwachting maken op de N&M terrein.

Daslook- allium ursinum

Dan is er nog een nieuwtje over de populatie huiszwaluwen, die er al langer zitten dan de huidige bewoners, maar dit was nog niet bekend bij de Gemeente Amsterdam. Mede dankzij de inzet van stads-ecoloog Geert Timmermans worden deze vaste bewoners nu ook meegeteld op de interactieve kaarten https://maps.amsterdam.nl/vogels/?LANG=nl  van de Gemeente.  En nu moeten daar de vleermuizen nog bij!

De contacten met de gemeente zijn goed, dat bleek ook uit de gehouden Nachtvlinderexcursie op het terrein: Bekijk het filmpje en verbaas je over de diversiteit in uiterlijk en naam! https://www.youtube.com/watch?v=TIJpqTSjXWU.
Er is in opdracht van de gemeente een mooi onderzoek gedaan door Edo Goverse en hij heeft onder belangstelling van een aantal leden van Nieuw en Meer een avondvullende zoektocht naar aanwezige nachtvlinders gedaan. Daar kwam uit dat er eenenveertig soorten zijn, waarvan twee zeldzame en één nieuwe soort voor Amsterdam!

Eenstaart

In navolging van het 1000-knoop pluk-ze-team is er ook een groepje leden van het Nieuw en Meer-terrein enthousiast geworden om aan de slag te gaan met de broeihopen, dit om de juiste gelegenheid te creëren voor de Ringslang uit het Amsterdamse Bos. En alsof dat niet genoeg is, zijn er ook nog leden die aan de slag willen met de Paddenpoel.

IJsvogel echtpaar

Talloze kleine pareltjes zijn er op het terrein en daaromheen, en als je even de moeite neemt, zie je baltsende ijsvogels op de vroege zaterdagochtend en ook “mevrouw” Sperwer wachtend op een smakelijk hapje. De nieuw opgehangen bosuil-nestkast is bewoond, maar door kauwtjes. Er zijn zeldzame planten op plekken waar dat echt niet verwacht wordt in de nieuwe oeverbescherming. Er is nu een aangeveegde oprijlaan en nog steeds de aanwezigheid van muurhagedissen.

Sperwer

Al met al een opmerkelijk jaar en ook al is er veel negatief nieuws op iedereen af gekomen, met een beetje geluk en als je goed kijkt waren de lichtpuntjes er ook.

Meer Ecologie op onze website

Natuurlijke oeverbescherming

De vorig jaar gerealiseerde natuurlijke oeverbescherming is reeds in gebruik genomen. Deze meerkikker is er tevreden mee.

Meerkikker, foto Jasper Schiphof

Zeldzame planten

Naast de mooie stinzenplanten zoals sneeuwklokjes, lelietjes-van-dalen en blauwe druifjes op de oprijlaan zijn we heel blij met andere zeldzame planten zoals de Gulden sleutelbloem (Primula veris) en het Oranje Springzaad.

Oranje springzaad – Impatiens (in de oeverbeschoeiing) capensis

Gulden sleutelbloem, foto Jasper Schiphof

Huiszwaluwen

Al sinds 1986 worden de huiszwaluwen op het Nieuw en Meer complex in kaart gebracht. Tussen de 20 en 30 broedpaartjes nestelen onder de dakgoten van de Gebouwen en loodsen. Goed om te zien dat de eerste bouwwerkjes alweer bezocht worden.

© Foto’s: Jasper Schiphof

Huiszwaluw, foto Jasper Schiphof

meer Flora & Fauna
De Stadsreus, Hommelnestmot, de Gele Knotssprietbladwesp, Bosuil, Hop en Vliegenzwam is een kleine opsomming van Flora en Fauna op ons terrein en oja “onze” muurhagedissen hebben jonkies gekregen.

Meld jouw natuur waarnemingen

Waarneming.nl is het grootste natuurplatform van Nederland en onderdeel van Stichting Natuurinformatie. Waarneming.nl wil iedereen in staat stellen om natuurwaarnemingen op te slaan en te delen via internet, om zo de natuurrijkdom van Nederland en de wereld vast te leggen voor nu en voor de toekomst. Het platform werkt hiertoe samen met duizenden vrijwilligers, zowel rechtstreeks als via meer dan 300 regionale en landelijke werkgroepen. Ze kunnen best nog wel wat meer waarnemers gebruiken dus meld je aan en deel je waarnemingen van Flora & Fauna op en rond het complex Nieuw en Meer (daarbuiten mag natuurlijk ook) met de rest van de wereld. Je waarnemingen helpen de natuur.