Different Corners (Fairy Tales)

Met werk van Paul Nassenstein

16|04|16 – 15|05|16

Men uit zich vaak in metaforen, omdat we niet rechtstreeks kunnen duiden wat de wereld is. Als alles heel helder zou zijn en we alles zouden begrijpen, hoe zou die realiteit er dan uitzien?

Op zoek naar de echte wereld via verbeelding, verhalen en vanuit verschillende invalshoeken komen we misschien tot een beter begrip. Terwijl alles aan verandering onderhevig is. Onze identiteit en positie wordt steeds in twijfel gebracht. Deze veranderende werkelijkheid vraagt om een flexibele rol van onszelf. Wat een mooie paradox dat een virtuele realiteit of een fictieve wereld daarbij kunnen helpen. Met al die uitingen verrassen kunstenaars ons en doen daarmee het leven beter ontdekken.

Zij buigen zich vaak over vraagstukken waarop geen eenduidig antwoord is te geven. Sander Wiersma bijvoorbeeld belicht machtsvertoon, masculiniteit en ijdelheid. En Marit Dik laveert tussen intimiteit en seksualiteit. Damian Kapojos buigt zich over de identiteit van het vrije individu. Niels Janssen schept wonderlijke taferelen tussen droom en werkelijkheid. Sigrid van Woudenberg ziet een wereld vol sprookjesfiguren en Paul Nassenstein zet alles figuurlijk op zijn kop, in een perspectief waar humor de boventoon voert.