Danse et Rituel

Met werk van Lydia Schouten

30|10|21 – 18|12|21
Centre National de la danse,  1 Rue Victor-Hugo,  Parijs

Ter gelegenheid van het symposium-evenement heeft de CND curator Guillaume Désanges uitgenodigd om een tentoonstelling te maken die is geïnspireerd op de vragen en analyses die voortkomen uit het bestuderen van de verbanden tussen dans en ritueel.

In plaats van simpelweg de vele ideeën weer te geven of te illustreren die tijdens deze artistieke en wetenschappelijke ontmoeting zijn uitgewisseld, is het de bedoeling om vrijelijk bepaalde gekozen vormen en motieven uit te werken, door middel van werken, afbeeldingen, films en objecten, maar ook om verschillende praktijken op te roepen (of aan te roepen). Vertrekkend van een reeks sleutelwoorden, en zonder uitputtend te willen zijn, schetst de tentoonstelling een netwerk van referenties waarvan de onderlinge relaties minstens zo belangrijk zijn als hun individuele aanwezigheid.

Aangezien ritueel niet exclusief is voor het religieuze domein of zelfs voor het (geestelijke)rituele domein, net zoals dans niet alleen aan de danser toebehoort, zal de tentoonstelling uitweidingen naar andere domeinen van creatie en denken mogelijk maken (naast choreografie ook beeldende kunst, film, literatuur en muziek) waarvan de link met het thema min of meer direct kan zijn. Gebruikmakend van de archieven van de CN D, andere documentaire bronnen en geleende werken, zal de tentoonstelling een iconografisch, tekstueel, visueel en poëtisch contrapunt voorstellen voor het evenement dat de openbare ruimtes van het gebouw zal infiltreren.

Meer informatie: www.cnd.fr


On the occasion of the symposium-event, the CN D has invited the curator Guillaume Désanges to imagine an exhibition inspired by the questions and analyses that emerge from studying the links between dance and ritual. Rather than simply echo or illustrate the many ideas exchanged during this moment of artistic and scientific encounter, the aim is to freely expand on certain chosen forms and motifs, through works, images, films and objects but also to evoke (or invoke) various practices. Starting from a series of key words, and without seeking to be exhaustive, the exhibition will outline a network of references whose interrelations are at least as important as their individual presences.

Since ritual is not exclusive to the religious domain or even to the (spi)ritual one, just as dance does not belong to the dancer alone, the exhibition will allow for digressions into other fields of creation and thinking (including, in addition to choreography, the visual arts, cinema, literature and music) whose links with the theme may be more or less direct. Drawing on the CN D’s archives, other documentary sources and borrowed works, the exhibition will propose an iconographic, textual, visual and poetic counterpoint to the event that will infiltrate the building’s public spaces.

More information: www.cnd.fr