Bijen

Meer dan 100.000 honing bijen op Nieuw en Meer

Juni 2016: Wilde zwerm bijen succesvol gemigreerd 

De wilde zwerm bijen die in de appelboom op het voorterrein zat is heel tevreden met haar eigen kast. De migratie van het bijenvolk is succesvol verlopen.

In 2012 zijn we, in het kader van permacultuur op ons terrein, begonnen met een bijenkast van imker Vincent van de Amsterdamse bijenclub. Hij heeft ons, met zijn bijenkast, de eerste beginselen geleerd van het imkeren waardoor wij erg enthousiast werden en zelf verder gingen.

In 2013 kreeg Stannie haar eigen volkje mee na het behalen van het imkerdiploma. Dit bijenvolkje is nu uitgegroeid tot 2 grote volken die we in traditionele kasten houden. Dat betekent: voorgevormde raten en gebruik van broed- en honigkamers. Ook hebben wij 2 bijenvolken in zgn. Einraumbeute: vrij grote kasten waarin de bijen volgens de biologisch dynamische imkerij gehouden worden: de kast heeft alleen latjes, waar de bijen zelf de raten op bouwen. Naast deze kasten hebben we nu ook een Top Bar Hive bijenkast. Dit is een kast in een driehoek vorm eveneens zonder de gebruikelijke honing- en broedraampjes en waar de bijen zelf het hele nest moeten bouwen.

Als imker moet je constant keuzes maken wat je wel en niet doet: de regie geheel in eigen hand nemen of niet, elk jaar een nieuwe raszuivere koningin plaatsen of niet, laten zwermen ja of nee, varroabestrijding enz. Ons uitgangspunt is de bijenvolken zo min mogelijk te verstoren en zoveel mogelijk hun eigen gang te laten gaan. Daardoor kan er dus af en toe een volk gaan zwermen of een volk kan minder aardig worden. Maar ook zijn we niet echt op honing uit, alleen als er echt overvloed is gaan we oogsten en alleen uit onze traditionele kasten. Vorig jaar hadden we geen honing, nu in 2015, bijna 20 kilo. Dit alles is afhankelijk van het weer: zon, kou, wind, wel of geen regen bepaald de hoeveelheid voedsel die de bijen kunnen vinden, en natuurlijk de hoeveelheid drachtplanten in de omgeving. Nog belangrijker is dat de bijenvolken zorgen voor een goede bestuiving van de (fruit)bomen, het eetbaar bos en de moestuinen en zo een onderdeel zijn van de permacultuur op ons terrein, maar ook in een straal van 3 km naar buiten toe, zorgen voor bestuiving.

Het imkeren is erg bijzonder en interessant maar ook veel werk, vooral in de lente en zomermaanden. Zes kasten zijn daarom wel onze limiet maar ook qua voedselvoorziening en andere imkers in de buurt.

Caroline en Stannie