Absolute Threshold

13|08|93
Nieuw en Meer,  Oude Haagseweg 51,  Amsterdam

Absolute Threshold, Het eerste machine- en techniek-kunstfestival in Amsterdam. Deze voorloper van Robodock vond plaats op het kunstenaarscomplex Nieuw en Meer.

Op initiatief van Erik Hobijn werden vele internationale vertegenwoordigers van de machine-art, robot-art en andere technologische kunstrichtingen uitgenodigd om op verschillende locaties op het terrein een aantal weken te bouwen aan een event waar de techniek het medium van expressie was. Uniek aan dit gebeuren was dat dit zonder enige overheidssubsidie of -bemoeienis plaatsvond. De enige steun kwam van het plaatselijke BP-station dat ons 1600 liter benzine, 1000 liter diesel en 180 liter lpg-gas schonk, wat allemaal schoon op ging.

En toch duurde het festival maar 24 uur. Een zee van helse activiteiten, razend tot diep in de nacht , met geluidsklachten uit drie stadsdelen waaronder Schiphol, zo ver reikte onze invloed.

Het festival omvatte echte robots, mechanische, chemische en pyro-akoestische klankinstallaties, machines waarin mensen moesten plaatsnemen en video-treinen (van VJ’s hadden nog maar weinig mensen gehoord). Het liep uiteen van high-tech tot low-tech en van slow-tech tot fast-attack. Ecologisch-elektronische objecten en door de wind aangedreven fragiele mechanica stonden zij aan zij met anarchistische DDR-romantiek, door stoom aangedreven machines stonden tegenover benzineslurpende installaties. Zij allen werkten, ontstonden of begaven het. De achterliggende gedachte was volgens Hobijn dat niet alleen het eindproduct, d.w.z. de installatie of de performance met de mechanica interessant is, maar ook het gewoonlijk verborgen moment van het testen, het uitproberen. Deed wat je gebouwd had ook daadwerkelijk wat je wilde?. Eigenlijk was het meest spannende, enerverende en soms ronduit hilarische moment de avond van het uitproberen, dus de nacht ervoor! Waarom? Omdat de structuur van enerzijds het publiek en anderzijds de machine met de kunstenaar nog niet duidelijk is. In de testfase is iedereen gelijk – iedereen denkt mee en draagt oplossingen aan. Er ontstaan veel oplossingen en soms nieuwe ideeen. Daardoor is veel meer informatie over het werk en de werkwijze van de kunstenaaar/uitvinder voorhanden. De situatie is diffuser als bij de normale kunstpresentatie. Bedenk dat in de techniek veel fout kan gaan. Hoelang heeft het niet geduurd voordat je met een sleutelbeweging de auto echt aan het werken kreeg? Tientallen jaren!

Dat vergeten we tegenwoordig vaak omdat je dit proces niet meer ziet of meemaakt. Er is geen plaats voor errorisme. En DAT was wat we wilden belichten op Absolute Threshold. Dus vroegen we aan alle kunstenaars om hun prototypen te laten zien en pas op de avond zelf te laten werken. We wilden ons plezier, smart, innovaties en geestdrift delen, juist bij technologische kunst is deze kwetsbare opstelling interessant.

Vandaar de datum: VRIJDAG de 13e!

Een kleine selectie van de kunstenaars (naar willekeur): Bastiaan Maris, Gordon Monahan, Laura Kikauka, Simone Zijp, George Humsy, Stock, Franz Feigl, Just Merit, Erik Hobijn,Fiona Tan, Bread Huan, Fred Abels, Hans Meijaard, Marc Marc , Vladimir Gravof en nog vele anderen.