Vensters

A series of exhibitions around the summer

EN | NL

Met de tot tentoonstellingsruimte verbouwde Romneyloods als vertrekpunt wil Vensters verbindingen leggen door kunst, muziek, tekst en maaltijd met elkaar te verweven op een enkele zomermiddag -avond of -nacht.

De loods functioneert als een ‘kijkglas’ dat zich zowel naar binnen als naar buiten richt. Het lijstwerk met de vele vensters biedt uitzicht op het veld en de moestuinen en tegelijkertijd ook op de expositie in de binnenruimte.

De tentoonstellingen

Voor elke expositie,  die slechts 1 dag te zien is,  wordt steeds een tweetal kunstenaars uitgenodigd om te reageren op elkaars werk, op de ruimte of een speciaal thema.

Er wordt getracht per expositie een lezing te organiseren, muziek ten gehore te brengen en een maaltijd geserveerd die bereid wordt met producten uit de aangrenzende moestuinen.

 

 

Programma 2018

Onderwerp van de tentoonstellingenreeks in 2018 is de groeiende verwevenheid van natuur en technologie.
Onder de titel ‘Kunstmatig van nature’ vragen we kunstenaars in te gaan op de vraag welke betekenis de voortschrijdende technologische ontwikkelingen hebben voor ons bestaan.

 

23.06.2018 | Vensters I

Semna van OoyVoebe de Gruyter

WeMakeTheCity

 

14.07.2018| Vensters II

‘And They We Out’

Müge YilmazRutger Muller (NL)

 

01.09.2018 | Vensters III

Riette Wanders (NL)

 

15.09.2018 | Vensters IV

Hans Scholten (NL) en Rini Hurkmans (NL)

 

 

Programma 2017

 

23.06.2017| Nachtvensters I

Vladimir GrafovDavid van der Heijden

09.07.2017| Dagvensters I

Thomas WildnerBethany de Forest

03.09.2017| Dagvensters I

Archief Synergie, Marcella van Zanten en Robert Smit

24.09.2017| Nachtvensters II

Yorinde YulanJaap BeyleveldPim BoreelJohan Vonk en Dirk Bruinsma

 


vensters 2018 vensters 2018 vensters 2018 vensters 2018 Dirk Bruinsma en Myrysia Skorwider

With the Romney shed – that has been rebuilt into a multi functional exhibition space – as a starting point, Vensters wants to make connections by interweaving art, music, text and meal on a single summer afternoon-evening or night.

The organic moldings of the many windows offer a view of both the field and the interior of the shed. ‘Optical glass‘ which is directed inwards as well as outwards. Aiming on artists from N & M, but also from elsewhere.

 

The exhibitions

For each exhibition, which only last for 1 day, two artists are invited to respond to each other’s work, space or a special theme. In addition, this exhibition space offers artists the opportunity to limit their work in the sheltered interior space, but also to connect the work or presentation with the non-enclosed outdoor space.

Attempts are made to organize a stimulating lecture per exposition and to perform challenging music.

In addition, a direct connection is made with the vegetable gardeners by serving a meal, followed by the exhibition, which is prepared with products from the adjacent vegetable gardens.

 

Program 2018

The subject of the exhibition series in 2018 is the growing interweaving of nature and technology.

Under the title ‘Artificial by nature‘ we ask artists to discuss the significance of advancing technological developments for our existence.

 

23.06.2018 | Vensters I

Semna van OoyVoebe de Gruyter

WeMakeTheCity

 

 

14.07.2018 | Vensters II

‘And They Were Out’

Müge YilmazRutger Muller (NL)

 

01.09.2018 | Vensters III

Riette Wanders  (NL)

 

15.09.2018 | Vensters IV

Hans Scholten (NL) en Rini Hurkmans (NL)

 

Program 2017

Nachtvensters I : 23 june
Vladimir GrafovDavid van der Heijden

Dagvensters I: 9 july
Thomas WildnerBethany de Forest

Dagvensters II: 3 september
Archief Synergie, Marcella van Zanten en Robert Smit

Nachtvensters II: 24 september
Yorinde YulanJaap BeyleveldPim BoreelJohan Vonk en Dirk Bruinsma

 


vensters 2018 vensters 2018 vensters 2018 vensters 2018 Dirk Bruinsma en Myrysia Skorwider